Insamlingens mål uppnått

Insamlingens mål uppnått

4/15/2021

I höstas lanserade Alternativ för Sverige en insamling till kyrkovalskampanjen. Målet var att via medlemskap och frivilliga donationer samla in de ekonomiska medel som behövs för att täcka kostnaderna för valkampanjen.

"För att kunna genomföra valrörelsen, har partiet startat en insamling. Om vi får in 500 000 kronor, kommer vi att ställa upp", skrev partiet när insamlingen lanserades.

Idag, torsdag den 15 april, uppnåddes 100 procent av insamlingens mål och det står därmed slutgiltigt klart att partiet kommer att kandidera i kyrkovalet.

– Viljan att hjälpa Alternativ för Sverige med insamlingen har varit mycket stor, både från medlemmar och utomstående sympatisörer. Det visar att det finns ett starkt stöd för att partiet ska kandidera i kyrkovalet. Jag och partistyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som donerat – utan er hjälp skulle kandidaturen aldrig ha varit möjlig! Nu ska vi gemensamt göra vårt yttersta under valkampanjen för att Alternativ för Sverige ska ta plats i Svenska kyrkan. Resan att ta tillbaka kyrkan är påbörjad!, säger partiledare Gustav Kasselstrand.