Alternativ för Sverige kandiderar i kyrkovalet

Av: Gustav Kasselstrand

Alternativ för Sverige kandiderar i kyrkovalet

4/16/2021

Alternativ för Sverige kandiderar i kyrkovalet med mål att ta minst ett mandat i kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet.

På kampanjhemsidan tatillbakakyrkan.nu kommer partiets valrörelse kunna följas. Hemsidan uppdateras på löpande basis med nyheter.

Partiet har ett omfattande kyrkopolitiskt program som anger inriktningen för Svenska kyrkan i 10 viktiga områden. Alternativ för Sverige vill att kyrkan hittar tillbaka till sin centrala uppgift som kristen folkkyrka.

Över 50 kandidater ställer upp för Alternativ för Sverige i valet. Kandidaterna finns i landets samtliga 13 stift. Merparten av de som kandiderar är medlemmar i Alternativ för Sverige, men partiet har också öppnat upp möjligheten för utomstående att kandidera, så länge dessa står bakom vår kyrkopolitik.

Partiet har initialt tryckt upp 200 000 valfoldrar som kommer att delas ut av medlemmar över hela landet. Fler kommer att tryckas vid behov.

Ett av Alternativ för Sveriges toppnamn är prästen Axel W Karlsson. Karlsson prästvigdes för Svenska kyrkan 1977, var sedan församlingspräst i nästan 20 år. Därefter har han arbetat i Göteborgs stift och på Kyrkans Forskningsavdelning i Uppsala. Han var förtroendevald i kyrkomötet från 2010 till 2018. Idag verkar han som fri skribent.

Karlsson kandiderar som partioberoende och har ambitionen att företräda alla konservativa och patriotiskt sinnade medlemmar i Svenska kyrkan, oberoende av vilken partitillhörighet de har.

Oavsett om man är kristen eller inte, är kyrkan som institution en omistlig del av vår svenska kultur. Om sunda krafter tar plats i kyrkomötet (kyrkans riksdag), kan vi påbörja arbetet med att ta tillbaka den svenska kyrkan.”

– En verklig folkkyrka samlar och enar Sveriges folk. Det kristna budskapet handlar ju om försoning – försoning mellan Gud och människa, och försoning mellan människor. Alternativ för Sverige kan vara den kraft som förenar de många medlemmar som inte står bakom kyrkoetablissemangets liberala idéer om nedbrytning av nationen, förringande av kristendomen och främjande av invandring. Om Alternativ för Sverige tar plats i kyrkomötet kommer vi att verka för att dessa destruktiva idéer avvecklas och att kyrkan istället hittar tillbaka till sin uppgift som en samlande kraft för svenskarna – såväl troende som icke-troende, säger Axel W Karlsson.

Gustav KasselstrandPartiledare