AfS JO-anmäler Sjöbo kommun

10/1/2021

Den 18 september, dagen före kyrkovalet, skulle Alternativ för Sverige kampanja i Sjöbo genom att träffa väljare och bjuda på fika. Men ansökan saboterades av tjänstemannen André Blohmé på kommunen, som vägrade att svara på förfrågan från polisens tillståndsenhet före utsatt tid. Dagen före mötet skulle äga rum, nekade han istället tillstånd och vägrade – trots uppmaning från polisen – att kontakta Alternativ för Sverige. Därefter gjorde han sig oanträffbar genom att gå på helgledighet.

När mötet skulle hållas väntade två poliser vid torget och förde partiledare Gustav Kasselstrand åt sidan. De polisanmälde honom för brott mot ordningslagen med hänvisning till att han saknade tillstånd för mötet. Gustav Kasselstrand meddelar nu att han JO-anmäler André Blohmé på Sjöbo kommun för att medvetet ha blockerat ett grundlagsskyddat möte.

Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, kommenterar:

– André Blohmé har under handläggningen av vårt ärende på flera sätt blockerat mötet från att hållas. Det resulterade i att jag blev polisanmäld för brott mot ordningslagen. Blohmé valde först att inte svara på polisens remiss i tid, och när han dagen efteråt nekade oss tillstånd så vägrade han dessutom att kontakta partiet trots att polisen uppmanade honom att göra det. I media ljuger han nu rakt ut om omständigheterna, genom att påstå att det var AfS som misskötte processen och att vi inte återkom till honom. Båda påståenden är direkt felaktiga. Med anledning av det haveri Blohmé uppvisat från början till slut har jag idag valt att lämna in en JO-anmälan mot honom. 

Två poliser väntade vid torget för att polisanmäla Gustav Kasselstrand för brott mot ordningslagen innan mötet inleddes.

Alternativ för Sverige reder ut vad som hänt i kronologisk ordning:

Tisdag 7 september – 10 dagar före mötet

Gustav Kasselstrand skickar in ansökan till polisens tillståndsenhet om att anordna mötet.

Torsdag 9 september – 8 dagar före mötet

Polisens tillståndsenhet kontaktar partiet. “Tack för er ansökan rörande politisk information på Gamla torg i Sjöbo 2021-09-18, ansökan har registrerats och en inbetalningsavi kommer inom kort till er epost.”

Senare under dagen får vi fakturan. Den betalas klockan 20:45 samma dag. 

Fredag 10 september – 7 dagar före mötet

Pengarna kommer in på polismyndighetens bankkonto. Gustav Kasselstrand mejlar polisen att fakturan är betald och svarar även på frågan om exakt var AfS vill stå.

Tisdag 14 september – 4 dagar före mötet

Polisens tillståndsenhet skickar en remiss till Sjöbo kommun där kommunen ombeds yttra sig.

Onsdag 15 september – 3 dagar före mötet

Gustav Kasselstrand kontaktar tillståndsenheten på morgonen:

“Hej! När kommer tillståndet?”.

Tillståndsenheten svarar:

“Ert ärende är på remiss hos kommunen och jag förväntar mig ett yttrande från dem senast 2021-09-16 efter det kommer jag kunna fatta ett beslut i ärendet.”

Torsdag 16 september – 2 dagar före mötet

Inget händer. Sjöbo kommun struntar i att svara på Polisens remiss i tid, trots att torsdagen har satts som slutdatum. Inte heller polisen kontaktar Alternativ för Sverige.

Fredag 17 september – 1 dag före mötet

12:11 – Sjöbo kommun svarar till polisen, en dag för sent, och avstyrker platsen.

“Tekniska förvaltningen anser inte platsen är lämplig för begagnande på gångbanan runt hörnan på grund av framkomlighetsskäl samt att det är nära korsningen. Sökande får justera plats till där det inte utgör hinder, ej gångbanor eller närmre korsningar”, skriver André Blohmé, trafikingenjör på Sjöbo kommun.

12:49 – Polisen svarar till Sjöbo kommun och vädjar till kommunen att kontakta AfS direkt.

“Hej André, 

Har ni möjlighet att ta en dialog med sökande och komma fram till en vad ni anser är en lämplig plats? Tänker att ni har bättre lokalkännedom än vad jag har.”

13:31 – André Blohmé på Sjöbo kommun vägrar att följa polisens uppmaning om att kontakta Alternativ för Sverige. Partiet vet fortfarande inte något om kommunens blockering eller ens vem André Blohmé är, än mindre hans kontaktuppgifter. Kommunen däremot har alla kontaktuppgifter de behöver, inklusive telefonnummer till Gustav Kasselstrand.

“Sökande kan kontakta oss om var de kan tänkas vilja vara”, skriver Blohmé kortfattat till polisen istället för att själv kontakta AfS.

AfS läggs inte till som mottagare.

13:50 – Polisen dumpar ärendet i AfS händer.

“Vänligen kontakta kommunen omgående för att hitta en lämplig plats, platsen ni söker för anses inte lämplig enligt kommunen, se nedan”.

Trots det akuta läget väljer polisen bara att mejla, inte att ringa.

16:04 – Gustav Kasselstrand får kännedom om mejlet, och ringer direkt till André Blohmés nummer som polisen bifogat: 0416-270 00. Det går direkt till Sjöbo kommuns växel. Ett telefonsvar meddelar att alla på kommunen har gått på helgledigt redan 15:30 och att ingen på kommunen går att nå förrän måndag.

16:12 – Gustav Kasselstrand skriver ett mejl till tillståndsenheten:

“Hej! För kännedom: Vi kommer inte byta plats eftersom de skickat ett remissvar en dag efter din angivna sluttid till dem, samt eftersom de nu gått på helg (jag ringde hans nummer och fick till svar att ingen på kommunen kan nås förrän måndag). Det är alltså inte möjligt för oss att göra något annat än att stå på den plats vi har sökt. Men vi kommer givetvis inte blockera någon trafik eller andra människors framkomlighet. Jag förutsätter att ni kommer ha några poliser på plats imorgon. Med vänlig hälsning, Gustav Kasselstrand “

16:48 – Tillståndsenheten, som till skillnad från Sjöbo kommun inte har gått på helg redan, ringer Gustav Kasselstrand. Tillståndsenheten beklagar sig över Sjöbo kommuns hantering av ärendet. Kasselstrand säger att de kan ställa sig mitt på torget istället (långt bort från korsningen), men polisen kan enligt lag ändå inte ge ut något tillstånd. Detta för att Sjöbo kommun måste godkänna varje tillstånd, och kommunen är nu oanträffbar. Polisen menar att det trots allt är liten risk att poliserna på plats ska anmäla Gustav. 

Lördag 18 september – dagen för mötet

AfS åker till torget. På plats väntar två poliser som för Gustav Kasselstrand åt sidan och säger att han saknar tillstånd. Trots att tillståndsenheten har informerat polisen om omständigheterna bakom detta, väljer de att polisanmäla honom för brott mot ordningslagen. De säger att han borde ha ställt in hela mötet när han inte fick tillstånd.

Söndag 19 september – 1 dag efter mötet

Valdag. AfS tar plats i kyrkomötet med tre mandat.

Måndag 20 september – 2 dagar efter mötet

Lokaltidningar rapporterar om mötet. Ingen journalist ringer Gustav Kasselstrand utan låter André Blohmé ljuga rakt ut. Blohmé, som själv saboterat mötet, skyller ifrån sig allt ansvar på AfS.

Från Ystads allehanda:

“Det högerextrema partiet Alternativ för Sverige hade inget tillstånd för sin manifestation på Gamla torg i lördags. Polisen har därför upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen.”

“Det är polisens tillståndsenhet i Malmö som utfärdar tillstånd för allmänna sammankomster, men kommunen får ge sina synpunkter i en remiss. Eftersom AFS inte betalat in ansökningsavgiften, påbörjades inte arbetet med tillstånd förrän dess."

AfS notering: Vi betalade alltså ansökningsavgiften samma dag som fakturan kom, åtta dagar före mötet.

"– Vi fick in remissen i onsdags, berättar André Blohmé på tekniska förvaltningen."

AfS notering: André Blohmé fick in remissen under tisdagen.

"Efter att ha frågan utretts blev kommunens yttrande klart i fredags, och det blev ett avstyrkande."

AfS notering: André Blohmé skulle ha svarat under torsdagen, men gjorde inte det.

"– Med tanke på framkomligheten tyckte vi inte att platsen var lämplig, förklarar André Blohmé, trafikingenjör på kommunens tekniska förvaltning.

AFS hade i sin ansökan angett att de ville hålla mötet på gångbanan utanför mäklarbyrån i korsningen mellan Västergatan och Gamla Torg, precis där gångfartsområdet slutar.

– Det skulle även riskera siktförhållandena på platsen, konstaterar André Blohmé.

Kommunen uppmanade de sökande att återkomma med en ny ansökan på en ny plats, till exempel mitt på Gamla torg.

– Men de återkom aldrig."

AfS notering: André Blohmé uppmanades av polisen att kontakta AfS eftersom mötet skulle äga rum dagen efter – något han vägrade att göra. När AfS – av polisen – informerades om att Blohmé nekat tillstånd, ringde vi själva upp honom – men då hade han gått på helg.

21 september – 4 dagar efter (!) mötet

Polisen avslår ansökan om att hålla mötet (som alltså redan hållits fyra dagar tidigare), med nedan hänvisning:

“Sjöbo kommun har i ett yttrande daterat den 17 september 2021 avstyrkt ansökan. Vid kommunicering med sökande den 17 september 2021 framgår det att sökande inte vill arrangera sitt evenemang utan belamring. Ovannämnda bestämmelse i ordningslagen utgör hinder för Polismyndigheten att bifalla ansökan. Ansökan lämnas därför utan bifall.”

Gustav Kasselstrand har begärt att få ut polisanmälan mot honom själv via registrator på polisen, men hittills utan respons.