Svenska kyrkan och äktenskapet

Enligt Bibeln är äktenskapet Guds förbund mellan man och kvinna. Alla andra konstellationer innebär per definition att det inte är ett äktenskap, utan en modern konstruktion ämnad att göra våld på flertusenåriga traditioner och underminera kärnfamiljens status.

Svenska kyrkan har varit pådrivande i att Sverige idag viger samkönade par, genom beslut i kyrkomötet år 2009. Man har dock värjt sig emot återkommande krav på att alla präster ska ha skyldighet att viga samkönade, vilket är bra. Präster kan idag av samvetsbetänkligheter avstå från att viga samkönade.

Alternativ för Sverige värnar äktenskapet så som det instiftades av Gud, mellan man och kvinna, något som är okontroversiellt och självklart i de allra flesta kyrkor runtom i världen. Det är inte svenska politikers uppgift att idag komma med nya, egna definitioner av vad som är ett äktenskap (“Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”, Matteus 19:6). Det bör därför vara en fullgod ordning att samkönade ingår registrerat partnerskap.

Familjen är en av samhällets viktigaste gemenskaper, och en central institution i kristendomen. Det är därför självklart att kyrkan ska värna familjen, inte bara genom att försvara äktenskapet från modern liberal normkritik, utan också genom att erbjuda upplysning och vägledning till unga par om de möjligheter som vigsel och familjebildning innebär.

Vi vill:

  • att kyrkan återgår till en ordning där äktenskapet är förbehållet man och kvinna