Svenska kyrkan och det sociala arbetet

Utöver kyrkans teologiska arbete har de en viktig roll i civilsamhället, inte minst när det gäller socialt arbete, barn- och körverksamhet, och krishantering i händelse av nationella katastrofer.

I takt med att såväl statlig som kommunal välfärd bryter samman, kommer fler personer att söka hjälp från det civila samhället så som familj och vänner, föreningsliv, samt kyrkan. 

Alternativ för Sverige anser att en folkkyrka har en skyldighet att hjälpa det egna folket främst. Kyrkans resurser är, som alla andra organisationers, begränsade. Resurserna som idag går till att hjälpa till exempel afghaner bör istället gå till att hjälpa utsatta svenskar. Det kan handla om funktionshindrade, utsatta kvinnor, alkohol- och drogmissbrukare, människor i sorg och nöd, hemlösa pensionärer, ungdomar som utsätts för kriminalitet, och många andra grupper.

Vi vill:

  • inrikta kyrkans sociala arbete på utsatta svenskar