Svenska kyrkan och konfirmationen

Konfirmationen är en av kyrkans viktigaste institutioner. Tyvärr har det ständiga ifrågasättandet av kristendomen påverkat ungdomars vilja att konfirmera sig.

För 50 år sedan var det fyra av fem ungdomar som konfirmerade sig, idag är det bara en av fem. Intresset för att konfirmera sig har sjunkit mycket snabbt. Därmed förlorar också ungdomarna det tydliga steg som konfirmationen markerar, från barndomen in i vuxendomen. Kyrkan tycks helt obrydd och handlingsförlamad inför den alarmerande utvecklingen. 

Alternativ för Sverige anser att konfirmationen är en viktig del av kyrkans verksamhet och av svensk kultur, och vill därför att konfirmationens status höjs i syfte att få fler ungdomar att konfirmera sig. Till exempel kan kyrkan tillse att konfirmerade åtnjuter lägre kyrkoavgift och andra förmåner.

I vårt grannland Finland, där fortfarande 80 procent konfirmeras, ger konfirmationen konkreta flera fördelar så som möjligheten att gifta sig i kyrkan, bli fadder eller vara förtroendevald i kyrkan. 

Vi vill:

  • höja konfirmationens status och lyfta fram det kristna budskapet genom läsning av Nya testamentet och Lilla katekesen
  • att målsättningen ska vara att minst hälften av en årskull konfirmeras
  • att Svenska kyrkan via skolan informerar elever om de möjligheter en genomförd konfirmation innebär