Svenska kyrkan och traditionerna

Många av våra mest älskade svenska högtider, traditioner och symboler har att göra med kristendomen. En av dessa är skolavslutningarna i kyrkan. Med tal av präst, och svenska psalmer som Den blomstertid nu kommer och Nu grönskar det, är traditionen en sammanflätning av det kristna och det fosterländska.

I flera generationer har det varit en självklarhet för lärare, föräldrar och barn att skolavslutningar hålls i kyrkan. På senare år har det kritiserats som exkluderande, otidsenligt eller rentav kränkande för såväl invandrare som icke-troende svenskar. Många gånger har hela avslutningen förflyttats till en gymnastiksal, för att någon enskild förälder eller lärare inte kan tolerera avslutningar i kyrkan. Problemet har successivt ökat, och därmed riskerar en av våra vackraste traditioner, då den svenska sommaren sjungs in, att försvinna. 

Alternativ för Sverige anser att skolavslutningar i kyrkan ska bevaras som en självklar del av den svenska kulturen. I de fall någon lärare, förälder eller elev skulle vara kränkt av att delta på detta, får de själva avstå.

En av Sveriges mest älskade psalmer, Fädernas kyrka, togs bort ur psalmboken 1986 – en medveten orientering bort från det nationella. Vi anser att en så viktig psalm, som knyter samman Sverige och kristendomen, bör återföras till psalmboken och att kyrkan i större utsträckning bör lyfta fram äldre psalmer.

Vi vill även stärka kyrkans relation till Johannelunds teologiska högskola. Johannelund är Sveriges äldsta teologiska högskola och är idag en av få konservativa utposter som finns kvar inom Svenska kyrkan. Högskolans huvudman är EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Johannelund har tyvärr länge varit motarbetat av Svenska kyrkan. Förr kunde prästkandidater studera hela sin utbildning vid Johannelund. Detta försvann för några år sedan, och samtidigt försvann även ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.

EFS-präster vigs av Svenska kyrkans biskopar. Ändå saknar dessa präster, och diakoner, möjligheten att rösta i biskopsval – trots att de är under episkopal tillsyn från Svenska kyrkan. Det är rimligt att även EFS ges rösträtt i biskopsvalen, eftersom de i praktiken fungerar som ett eget stift inom Svenska kyrkan.

Johannelund och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen är tillgångar för Svenska kyrkan. Johannelund är det närmaste ett prästseminarie som finns inom Svenska kyrkan. Alternativ för Sverige vill att Svenska kyrkan stärker sitt samarbete med Johannelund och ger högskolan den status den förtjänar.

Ett närbesläktat problem är Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). Alla präster och diakoner måste studera sitt slutår där före vigning, vilket gör det till en mycket mäktig aktör inom kyrkan. Tyvärr har SKUI i alltför stor utsträckning dominerats av liberala och liberalteologiska perspektiv under mycket lång tid, medan konservativa strömningar lyser med sin frånvaro. Det gör att de riskerar att få roll som indoktrinerings- snarare än utbildningsaktör.

Vi vill:

  • att skolavslutningar hålls i kyrkan, med präst, kristna psalmer och nationalsången
  • återföra Fädernas kyrka till psalmboken