Svenska kyrkan och nationen Sverige

Sverige är och förblir ett kristet land. Att separera nationen Sverige från kristendomen vore en omöjlighet. De mest centrala delarna av svensk historia kan inte förstås utan att förstå kristendomens roll i vårt land och omvärlden.

Den svenska kulturen har formats av kristendomen i tusen år och fortsätter att göra det. Även efter de ändrade relationerna mellan stat och kyrka år 2000, kvarstår kyrkans fundamentala uppgift som folkkyrka – en samlande kraft för svenskarna. 

Alternativ för Sverige anser att dagens kyrka har fjärmat sig från sin livsviktiga roll som folkkyrka. Istället har kyrkan blivit en politisk aktör bland många andra, ofta med slagsida åt vänster och med udden riktad mot det nationella och konservativa. Livsviktiga existentiella frågor om svenska folkets framtid och överlevnad undviks.

Vi vill:

  • att Svenska kyrkan ska vara en samlande kraft för svenskarna – en folkkyrka