Svenska kyrkan och kristendomen

Att Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka med evangelisk-luthersk trosinriktning är så viktigt att det fastställs i svensk lag. Svenska kyrkan är inte ett trossamfund bland alla andra i samhället, utan fortsätter att ha en berättigad särställning. 

Till och med i grundlagen stadgas att statschefen måste vara av “den rena evangeliska läran”, en formulering som överlevt alla moderna reformer och som därför varit oförändrad under flera sekler. Än idag inleds varje riksmöte med gudstjänst i Storkyrkan. Dessvärre har Svenska kyrkan allt mer fjärmat sig från Martin Luther och kristendomen i stort. På sin hemsida är det tydligt att de ser det som sin uppgift att genom ständig reformation komma längre bort från sina rötter.

Alternativ för Sverige anser att kyrkans uppgift är att vara mer av en fyrbåk, och mindre av en vindflöjel. Kyrkan ska vara en plats där traditioner, kultur och historia lever vidare, istället för att omstöpas efter samhällets senaste trender.

Vi menar att Svenska kyrkans liberalteologiska orientering är själva grunden till kyrkans nuvarande kris och olyckliga belägenhet. En central uppgift är därför att kyrkan åter blir sina bekännelseskrifter trogen och bygger sina uppfattningar på en traditionell tolkning av dessa.

En kyrka som ber om ursäkt för sin kristna tro och tradition har inte något existensberättigande. Kyrkans existensberättigande finns istället i det rakt motsatta – att våga vara kristen.

Vi vill:

  • att kyrkan värnar kristendomen och förmedlar det kristna budskapet
  • att kyrkan åter blir sina bekännelseskrifter trogen