Intervju: Gustav Kasselstrand om kyrkovalet

Intervju: Gustav Kasselstrand om kyrkovalet

5/10/2021

Fredag den 7 maj intervjuades partiledare Gustav Kasselstrand i youtubekanalen SWEXIT TV.

Samtalet fokuserade bland annat på Alternativ för Sveriges kandidatur i höstens kyrkoval. Gustav Kasselstrand framhöll att Alternativ för Sverige har över 50 kandidater i valet, som alla har viktig erfarenhet och kunskap att bidra med.

Han menar även att kyrkans nuvarande etablissemang svikit sin uppgift som folkkyrka, genom att göra kyrkan till en politisk organisation som bedriver lobbyverksamhet för mer invandring, islamisering, HBTQ-aktivism och annan normkritik. En folkkyrka, som samlar miljoner svenskar som medlemmar, måste istället vara en enande kraft i samhället och undvika dagspolitiska ställningstaganden.

De över en miljon svenskar som har lämnat kyrkan sedan år 2000 har sänt en viktig signal till kyrkans etablissemang, som tyvärr valt att inte lyssna.

För att vi ska kunna påverka kyrkans inriktning är det nu dags att vår protest blir aktiv, genom att nationalister ställer upp i valet och tar mandat i kyrkomötet. Det skulle vara en mycket kraftfull markering mot nuvarande vanstyre av kyrkan.

Gustav framhåller även att kyrkovalet saknar spärr, till skillnad från riksdagsvalet och EU-valet. Valet är därför mer demokratiskt, eftersom mandaten fördelas proportionellt. För ett mandat krävs 0,4 procent, vilket är omkring 4 000 röster (om valdeltagandet blir lika högt som förra valet).

Se hela intervjun nedan!