“Var finns Luthers karaktär i dagens samhälle?”

“Var finns Luthers karaktär i dagens samhälle?”

5/14/2021

Med anledning av att det i år är 500 år sedan fördraget i Worms, då Martin Luther valde att stå upp för sin övertygelse inför dåtidens etablissemang, efterlyser Gustav Kasselstrand samma principfasta karaktär även i dagens samhälle.

Martin Luther hade kallats till riksdagen, eller ediktet, i Worms 1521, av kejsare Karl V sedan han anklagats för kätteri. Luther avslutade sitt försvarstal med de numera bevingade orden, för att signalera att han inte tänkte dra tillbaka sina skrifter eller sin kritik av den katolska kyrkan. Luther förklarades laglös och hans skrifter bannlystes.

På sin facebooksida skriver Kasselstrand:

"Här står jag och kan icke annat."

"Martin Luther vägrar att backa inför etablissemanget, trots att han riskerar liv och lem. Worms i april för 500 år sedan, 1521. Var finns Luthers karaktär i dagens samhälle? Definitivt inte i Svenska kyrkan, som är etablissemangets främsta megafon. De tar idag uttryckligen avstånd från allt som har med Luthers person och lära att göra."

I Alternativ för Sveriges kyrkopolitiska program står följande:

Att Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka med evangelisk-luthersk trosinriktning är så viktigt att det fastställs i svensk lag. Svenska kyrkan är inte ett trossamfund bland alla andra i samhället, utan fortsätter att ha en berättigad särställning. 

Till och med i grundlagen stadgas att statschefen måste vara av “den rena evangeliska läran”, en formulering som överlevt alla moderna reformer och som därför varit oförändrad under flera sekler. Än idag inleds varje riksmöte med gudstjänst i Storkyrkan. Dessvärre har Svenska kyrkan allt mer fjärmat sig från Martin Luther och kristendomen i stort. På sin hemsida är det tydligt att de ser det som sin uppgift att genom ständig reformation komma längre bort från sina rötter."

Alternativ för Sverige föreslår även att Svenska kyrkan blir trogen sina bekännelseskrifter, och att konfirmationen ska inbegripa läsning av bland annat Lilla katekesen.

Axel W Karlsson, som är präst och toppkandidat i Göteborgs stift, kommenterar bekännelseskrifternas ställning i Svenska kyrkan:

"Bekännelseskrifterna antogs vid Uppsala möte 1593 och är utgivna i en volym på mer än 700 sidor, inklusive sakregister. Den innehåller flera av Luthers skrifter, bland annat Luthers stora och lilla katekes (världens bästa lärobok i kristendom enligt mig!), Om påvens makt och överhöghet, Konkordieformeln och Augsburgska bekännelsen samt den Augsburgska bekännelsens apologi som är skrivna av Philipp Melanchthon. Vid prästvigningen lovar man att förkunna i enlighet med dessa skrifter", säger Karlsson.

Axel W Karlsson kandiderar för Alternativ för Sverige i kyrkovalet.