Axel W Karlsson om kyrkan och återvandringen

7/6/2021

Idag intervjuas prästen Axel W Karlsson, partioberoende toppkandidat för Alternativ för Sverige av partiledare Gustav Kasselstrand.

Axel berättar att han varit verksam som präst i Svenska kyrkan i närmare 40 år, och att han även arbetat tio år på kyrkans forskningsavdelning.

"Jag har fortfarande ibland prästerliga uppdrag som människor ber mig om. Dop, vigsel, begravningar, samtal och annat", berättar Axel.

Han har tidigare varit förtroendevald i kyrkomötet för Sverigedemokraterna. I årets val kandiderar han för Alternativ för Sverige som partioberoende kandidat, vilket betyder att han inte är medlem i något parti utan istället vill fungera som en samlande röst i kyrkomötet för människor med olika partitillhörighet. Han ställer sig helhjärtat bakom Alternativ för Sveriges kyrkopolitiska program och visioner.

Axel berättar att han är en varm anhängare av folkkyrkotanken, och att kyrkan genom historiens gång kunnat ena landet och folket vid flera tillfällen. Idag undermineras rollen som folkkyrka genom att kyrkoetablissemanget tar ställning i dagspolitiska frågor, till exempel för ökad invandring och islamisering, vilket leder till att kyrkan är en splittrande snarare än en samlande kraft i samhället.

Axel anser att Svenska kyrkan bör överge sin invandringsaktivism, och istället arbeta för att underlätta återvandringen av de som inte funnit sig tillrätta i Sverige. Budskapet om återvandring har direkt biblisk och kyrklig tillämpning.

"Jesus återvandrade till sitt land efter flykten till Egypten", säger Axel.

Att hjälpa människor betyder inte att de ska bo i Sverige permanent.

"Det är ingen lösning varken för de människor som är i nöd, eller för Sverige. På sikt kommer vi att ändra den invandringspolitik som vi har haft och som kyrkan har stött."

"De kan bidra till att bygga upp det land de kom ifrån, och det kan vara en väl så viktig uppgift att hjälpa människor på den vägen."

Svenska kyrkan kan underlätta återvandringsprocessen genom sitt omfattande internationella nätverk.

Axel uppmanar de nationalistiskt och konservativt sinnade människor som är medlemmar i Svenska kyrkan, och de som återinträder, att engagera sig i sin församling på olika sätt.

Intervjun skedde vid Listerby kyrka utanför Ronneby i Blekinge.

Se intervjun här!