Iván Knézy om att återerövra kyrkan

7/16/2021

I höstens kyrkoval ställer Alternativ för Sverige upp med över 60 kandidater. Som ett led i att ge Svenska kyrkans medlemmar möjligheten att lära känna våra kandidater bättre inför valet, genomför Gustav Kasselstrand ett antal kandidatintervjuer. Den här gången intervjuas Iván Knézy, som toppar listan till kyrkomötet i Lunds stift. Det innebär att du som bor i stiftet, vilket geografiskt motsvarar Skåne och Blekinge, kan kryssa Iván i höstens val.

Om du bor någon annanstans i landet kan du välja någon annan av våra kandidater. Du hittar alla kandidater här.

Iván Knézy bjöd in Gustav Kasselstrand till sitt hem i Blekinge för en lång och personlig intervju. Han berättar att han varit verksam som präst och kyrkoherde i 30 år i olika församlingar i Sverige.

Iván berättar också om de förföljelser han drabbades av i Svenska kyrkan tidigare i år, efter att han yttrat åsikter som inte stämde överens med Antje Jackeléns vänsterliberala agenda. Läs mer om det mediala drevet som gick mot Iván här.

Iván är född i Ungern, och förlorade sin far 1956 under den antikommunistiska revolten mot Sovjetockupationen. "På första dagen av revolutionen blev min far skjuten", berättar Iván i intervjun. Han säger att Ungern till slut, 1989, blev en så kallad fri stat, vilket idag istället hotas av EU som vill styra och ställa över ungrarna. "Därför är jag Orbán-anhängare och kommer alltid att vara det – liksom jag är anhängare till Alternativ för Sverige, för det är det enda parti som verkligen bryr sig om svenskarnas identitet, kultur, nation, och gemenskap", säger Iván.

På 1970-talet kom han till Sverige från Ungern och han berättar om en svunnen tid, då Svenska kyrkan fortfarande var medlare och rådgivare i äktenskaps- och familjefrågor, en funktion som idag sorgligt nog är borta. Antalet skilsmässor skjuter i höjden, och kärnfamiljen finns inte kvar i kyrkans medvetande.

"Jag minns 1974. Svenska kyrkan hade fortfarande möjligheten att vara medlare i familjekonflikter när det handlade om skilsmässosituationer. Men idag kan man gifta sig och skilja sig hur många gånger som helst. Svenska kyrkan har blivit för ljummen", säger Iván, som kritiserar att kyrkan inte stått upp för äktenskapet och kärnfamiljen utan idag arbetar för så kallade regnbågskonstellationer och annan HBTQ-verksamhet. "Ingen präst vigs om man inte accepterar samkönade äktenskap. Kyrkoherde kan man glömma, det blir man aldrig", säger Iván, och går ut till försvar för familjen som institution.

"Jag respekterar och högaktar alla som kämpar för sin familj och sitt äktenskap."

Iván anser att alltför många hoppar in och ut som medlemmar i Svenska kyrkan. De går med när det passar, till exempel inför dop, vigsel eller begravning, och sedan lämnar de kyrkan igen. Istället, anser Iván, bör den som är medlem, och den som återinträder, stanna kvar i kyrkan permanent. Endast på det sättet kan svenska folket återerövra Svenska kyrkan. "Vi behöver en ny reformation", säger Iván, och menar att kyrkan bör fokusera på det sanna kristna budskapet och inte på politisk lobbyverksamhet för Socialdemokraterna.

"Svenska kyrkan är väldigt viktig för många människor i vårt land", säger Iván.

Han betonar också det ekumeniska, sammanhållningen mellan Europas olika kyrkogemenskaper.

"Luther var den största katoliken", säger Iván, och motiverar det djärva påståendet i intervjun. Han tror att Luther skulle vända sig i sin grav om han såg Svenska kyrkans tillstånd idag.

Han berättar också att han själv är uppvuxen med både lutherdomen och katolicismen närvarande. "Min far var katolik, mor var reformert, men jag tycker att mellanvägen är det bästa – både och, för det finns fina delar i båda kyrkogemenskaper".

Den 19 september är det valdag, och Iván anser att valet är självklart.

"Det finns bara ett val: Alternativ för Sverige. AfS – det är det enda som gäller!", uppmanar Iván.

Intervjun har till dags dato 6000 visningar på youtube. Se intervjun här!