Läs AfS replik som nekades av Expressen

9/16/2021

Statsminister Stefan Löfven och flera av hans närmaste kollegor gick den 13 september ut i en hätsk debattartikel mot Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna.

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand skickade snabbt in en replik, som Expressen dock vägrar att publicera.

"Jag går vidare med en replik från SD. Tack ändå", skriver Expressens debattchef Per Zettermark i ett mejl till Gustav Kasselstrand.

Nedan kan du läsa Alternativ för Sveriges replik på Stefan Löfvens artikel:

Stefan Löfven skriver att Alternativ för Sverige vill göra kyrkan till en plattform för ett nationalistiskt färgat kulturkrig. Kulturkrig är ett passande ord, med tanke på den aggressiva politisering som Socialdemokraterna de senaste decennierna själva genomdrivit av Svenska kyrkan. I det kulturkrig som Socialdemokraterna för länge sedan inledde står vi som försvarare av en kristen folkkyrka.

Vårt perspektiv grundar sig i att kyrkan tillhör det svenska folket, inte det socialdemokratiska partiet. Kyrkan ska inte ta ställning för den ena framför den andra politiska åsikten. Vi vill att kyrkan hittar tillbaka till den identitet och uppgift som man haft i flera hundra år – innan Socialdemokraterna och andra vänsterorganisationer påbörjade sin långa marsch för att få ut kristendomen och få in politiken i kyrkan. Inte en enda gång nämns Gud eller kristendomen i Stefan Löfvens artikel, vilket avslöjar det mesta om hur han och hans parti ser på kyrkan. 

Det visar på en respektlöshet mot alla oss som är medlemmar i Svenska kyrkan av andra skäl än att blint lyda Socialdemokraterna. Stefan Löfven uppmanas att läsa kyrkoordningens portalparagraf, där kyrkans tro, bekännelse och lära grundar sig i kristendomen och inte i moderna politiska slagord.

När man reflekterar över vad Löfven egentligen säger, så är det att kyrkan ska användas som ett medel för att uppnå mål som inte är kyrkliga, utan just politiska. Han skriver om hundra år av kamp för att förvandla kyrkan till den “öppna” kyrka som han påstår att den är idag: En öppenhet som i praktiken enbart gäller socialdemokratins tillbedjare – inte de många kristna som har allt svårare att känna igen sig i den nya kyrkan och som redan har lämnat, eller som funderar på att göra det. För det är just under den period som Löfven hyllar, som socialdemokratin långsamt men säkert urholkat kyrkan på sitt kristna budskap, och i dess ställe först fyllt den med ekonomisk marxism, och sedermera kulturmarxism. 

Med detta kom också en aldrig tidigare skådad medlemsflykt. Sedan början av 1970-talet har två miljoner svenskar lämnat kyrkan. Tre fjärdedelar av dessa har lämnat sedan år 2000, då den socialdemokratiskt styrda kyrkan valde att bli en aktör som skulle ta ställning i dagspolitiska frågor. “En del kommer att gå ur Svenska kyrkan på grund av våra ställningstaganden, men hellre det. Det viktiga är att ljumheten inom Svenska kyrkan minskar”, sade Ingrid Andersson Göranzon, informationschef på Svenska kyrkan, i en intervju med Svenska Dagbladet 2005.

Stefan Löfven nämner inte denna massflykt från kyrkan med ett enda ord. Någon självkritik tycks inte finnas, trots att trenden fortsätter i oförminskad takt med 50 000 som lämnar varje år. Konsekvenserna är förödande för såväl Svenska kyrkan som svenska folket: i takt med att massutträden fortsätter, eroderas kyrkans roll som förmedlare inte bara av kristen tro, utan också av svensk historia och kultur.

Även om många svenskar tror att vi lever i ett sekulärt samhälle, så har tusen år av kristendom satt djupa avtryck i den svenska folksjälen. Kristendomen är en så central del av vår kultur att vi ofta inte märker den. Det kristna korset i den svenska flaggan är så självklart att många inte ens reflekterar över det. Vår kultur har på avgörande sätt formats av Luthers lilla katekes, trots att många aldrig hört talas om varken Luther eller katekesen idag. För oräkneliga generationer har kyrkan varit den kanske viktigaste samlingsplatsen, runt vilken livet kretsat – från vaggan till graven. Det är den historien, det arvet och den känsla av kontinuitet och identitet som kyrkan ger, som Socialdemokraterna en gång för alla nu vill förstöra. Att måla ut kyrkan som en mörk och ond kraft före Socialdemokraternas maktövertagande, är inget annat än historierevisionism. 

På en punkt kan vi ge Stefan Löfven rätt: nämligen i att Alternativ för Sverige vill “vrida klockan tillbaka”. Vi vill vrida klockan tillbaka till tiden då kyrkan tilläts vara kyrka och inte politiskt parti. Vi vill vrida klockan tillbaka till tiden då medlemmarna stannade kvar istället för att fly. Vi vill vrida klockan tillbaka till tiden då kyrkan var trogen sina bekännelseskrifter och inte Socialdemokraternas partiprogram.

Gustav Kasselstrand
Partiledare