15 citat som avslöjar kyrkans vänstervridning

Av: Gustav Kasselstrand

9/17/2021

Alternativ för Sverige går till val på att befria kyrkan från vänsterliberalismen. Svenska kyrkan ska vara en samlande folkkyrka, inte en politisk aktör på vänsterkanten. Nedan följer 15 citat som tydliggör Svenska kyrkans vänstervridning.

1.

En del kommer att gå ur Svenska kyrkan på grund av våra ställningstaganden, men hellre det. Det viktiga är att ljumheten inom Svenska kyrkan minskar.

Ingrid Andersson Göranzon, informationschef på Svenska kyrkan, när kyrkan under ärkebiskop KG Hammar beslutade att ta ställning för bland annat "homosexfrågor". Svenska Dagbladet, 2005.

2.

Det finns delar i SD:s partiprogram som inte rimmar så väl med en kristen människosyn. Hur man delar in människor i grupper och inte ser dem som likvärdiga.

Antje Jackelén inför att hon tillträdde som ärkebiskop. Sveriges radio, 2014.

3.

Vi har kommit långt, som Rickard (Söderberg, HBTQ-aktivist) sade – den här långa revolutionen. Men den är ju inte färdig. Och det blir den nog aldrig. (Mona Sahlin)

Ja, vi har kommit långt och det har vi gjort för att vi är ett land med demokrati. Vi ser vad som händer i Polen, vi ser vad som händer Ungern och så vidare. Vi måste vara på tårna hela tiden och inte tro att nu är allt klart. Det är som Mona säger. (Eva Brunne)

Socialdemokraternas f.d. partiledare Mona Sahlin samtalar öppet med Sveriges första lesbiska biskop, Eva Brunne, om vänsterns långa revolution genom institutionerna. TV4, 2020 (04:00 in i klippet).

4.

Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.

Sveriges första lesbiska biskop, Eva Brunne, håller gudstjänst inför riksdagens öppnande 2010 då SD blivit invalda. Brunne hyllar de vänsterextrema massdemonstrationer som hölls över hela landet i protest mot att Sverigedemokraterna blivit invalda på demokratisk grund. Aftonbladet, 2010.

5.

Jag är starkt präglad av vänstervågen som rådde då. 60-talet ifrågasatte etablerade föreställningar och traditioner. Vi var en klassisk 68-familj. Vänsterhållningen är ett uttryck för min religiositet.

Ärkebiskop KG Hammar. Vänsterpartiets tidning Rött, 2015.

6.

Jag välkomnar ansökan om böneutrop och hoppas att höra såväl kyrkklockor som böneutrop i vår stad.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, när muslimerna sökte om tillstånd för böneutrop från moskén i Växjö. Inlägget har sedan dess raderats från hans facebook, men finns att läsa här.

7.

Vi måste ha en så human asylpolitik som möjligt. Att göra sin röst hörd, att säga att detta tillhör ett humant samhälle och värnar främlingen, det är väldigt centralt i den kristna traditionen.

Ärkebiskop Antje Jackelén om svensk invandringspolitik. Sveriges radio, 2014.

8.

Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg.

Limhamns kyrka utser Greta till Jesus efterträdare. De får stöd av ärkebiskop Antje Jackelén, som skriver att Greta är "profetisk" och att de "gammaltestamentliga profeterna gjorde också teckenhandlingar, vilket är så tydligt i Gretas fall." Twitter, 2018.

9.

”Gud är större” finns alltså i den kristna traditionen och är känt på latin som Deus semper maior, men det finns också i islam, på arabiska Allahu akbar. Detta är en av flera likheter mellan världens två största religioner. 

Svenska kyrkan om varför Antje Jackelén valt "Gud är större" (Allahu akbar) som sitt valspråk. Svenska kyrkan, 2018.

10.

När jag hör om folkomröstningsresultatet i Schweiz gällande minareters vara eller icke vara, blir jag rädd. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig en minaret på Södermalm om det skulle vara önskvärt. Låt böneropen ljuda över Södermalm om det är viktigt liksom kyrkklockornas klang ska fortsätta att ljuda över Sveriges land.

Åke Bonnier, biskop i Skara stift, fördömer Schweiz folkomröstning om att förbjuda minareter. Blogginlägg på Svenska kyrkans hemsida, 2009.

11.

Den här frågan kommer i närheten [av en dum fråga], om man förutsätter att den här frågan handlar om ja eller nej. Jesus och Muhammed har helt olika funktioner. Muhammed är en profet, och för muslimer är Jesus också en profet. Islam är egentligen inte alls intresserad av bilder. Vi förenas av bekännelsen "Gud är större”.

Ärkebiskop Antje Jackelén vägrar svara på frågan: "Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?". Sveriges radio, 2014.

12.

Det var smått historiskt. Det hade aldrig tidigare hänt att en kyrkoledare blev portad i Rom. Men jag fick mycket stöd också. 

Ärkebiskop KG Hammar ler stolt när han talar om påvens beslut att ställa in hans besök i Vatikanstaten, efter att Hammar upplåtit plats i svenska kyrkor för den vulgära utställningen Ecce homo av Elisabeth Ohlson Wallin, som utmålade Jesus som homosexuell. Vänsterpartiets tidning Rött, 2015.

13.

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. 

Svenska kyrkan om sitt HBTQ-arbete. En certifiering köps av RFSL och kan kosta hundratusentals kronor. Den måste även förnyas vart tredje år. De senaste åren har kyrkan lagt mångmiljonbelopp på att köpa in HBTQ-certifieringar. Svenska kyrkan, 2021.

14.

Stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Svenska kyrkan i ett officiellt uttalande tillsammans med Rädda barnen. De kräver även lättnader av gymnasielagen och att alla afghaner som inte fått uppehållstillstånd i Sverige ska beviljas det. Svenska kyrkan, 2017.

15.

Vi ser att transexkluderande feminism använder en retorik som vi känner igen från radikala högerkristna grupper och högerpopulister.

943 präster, diakoner, församlingspedagoger och andra anställda i Svenska kyrkan i ett brev där de slår fast att kyrkan är trans. De skriver även att den "feministiska rörelsen behövs och att den måste få inkludera även transpersoner". De kräver en "bred solidarisk feminism som bekämpar trånga könsnormer". Svenska kyrkan, 2021.

Gustav KasselstrandPartiledare