Svenska kyrkan och kulturarvet

En stor del av det svenska kulturarvet finns inom Svenska kyrkan. Institutionen förvaltar ett tusenårigt arv som inte minst visar sig i kyrkobyggnader samt religiösa och historiska kulturskatter. “Våra fäder sova under kyrkohällen”, skrev Verner von Heidenstam.

Totalt finns närmare 3000 kyrkor i vårt land som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Ändå finns allt fler exempel på hur kyrkobyggnader förfaller eller till och med rivs av kostnadsskäl. Med dessa förfaller också en del av vårt ovärderliga kulturella arv och banden till våra förfäder.

Alternativ för Sverige vill att kyrkobyggnader renoveras i större utsträckning än idag och att finansieringen sker via statsbudgeten.

Skyddet ska inte bara omfatta de allra mest unika, värdefulla byggnaderna, utan samtliga kyrkobyggnader med högt historiskt och arkitektoniskt värde och som av olika anledningar varit viktiga för platsen där de finns – således de allra flesta av landets kyrkor.

Dessutom vill vi stärka brandskyddet för att förhindra att kyrkor och kulturskatter förstörs i bränder.

Även stölder från kyrkor är ett återkommande problem, som vi vill stävja genom att införa en särskild brottsrubricering med strängare påföljd.

Vi vill:

  • finansiera kyrkans kulturarvsvårdande arbete via statsbudgeten
  • stoppa alla rivningar av kyrkor med högt historiskt och arkitektoniskt värde
  • skydda kulturarvet genom att stärka brandskyddet och införa en särskild brottsrubricering för stölder från kyrkor